Daglig leder: Jan Erling Nilsen
E-post: janernil@getmail.no
Tlf: 92265059

Hovedtrener: Eirik T. Jensen
Epost: etjensen@broadpark.no
Tlf: 93067158

Kontakt nettredaktør: